trešdiena, 2022. gada 30. novembris

Projekts "Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com"

No 2022. gada 21. septembra līdz 30. novembrim Krāslavas novada centrālā bibliotēka BIBLIO projekta ietvaros, sadarbībā ar Data Media Group, Kultūras informācijas sistēmu centru, īstenoja jaunu projekta “Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com” (atbilstoši modelim, kuru nodrošina Erasmus+ programma). Šī projekta mērķis bija izveidot un izplatīt kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu publicitātes un jaunumu informācijas saziņas vietni - emuāru, nodrošinot tā pieejamību un digitālā tēla popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Pamatojoties uz 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu, no 2021. gada 1. jūlija  trīs Aglonas novada pagasti - Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas - tika iekļauti Krāslavas novadā, kā rezultātā minēto pagastu bibliotēkas tika pievienotas Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai. 

Katrai Krāslavas novada bibliotēkai, Dagdas bibliotēkai un tās struktūrvienībām ir savs emuārs un bibliotēku speciālistiem ir atbilstošas kompetences to uzturēšanā. Turpretī, iepriekš minēto Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku darbiniekiem nebija pieredzes darbam ar emuāriem. Tāpēc, lai izveidotu vienotu Krāslavas novada bibliotēku informatīvo tīklu, pastāvēja aktuāls jautājums par šo pagastu bibliotēku digitālo tēlu, sabiedrības informēšanas kanālu un bibliotekāru zināšanām un prasmēm, veidojot emuāra saturu blogspot.com.

Galvenās projekta aktivitātes ietilpa:


1. Izstrādāt projektu.

2. Veikt bibliotēku lietotāju aptauju un apkopot datus par bibliotēkas personīgo zīmolu un to popularizācijas svarīgumu, emuāra pieejamību un aktualitāti, vērtīgu un interesantu saturu lietotājiem pirms projekta realizācijas.

3. Izstrādāt mācību materiālu -  emuāru izveide, instrukcijas darbam ar emuāru.

4.  Pilnveidot 3 pagastu bibliotēku speciālistu zināšanu un prasmju, veidojot emuāra saturu blogspot.com (praktikumi).

5. Izstrādāt un izveidot 3 pagastu bibliotēku emuārus, veidot efektīvu refleksiju.

6. Kvalitatīvi koordinēt un popularizēt 3 pagastu bibliotēku emuāru vietņu saturu ilgtermiņā.

7. Publicēt un popularizēt projekta rezultātus.

Projekta īstenošanas rezultātā: 

1. Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri, līdz ar to  tagad visām Krāslavas novada bibliotēkām ir emuāri:

Grāveru pagasta bibliotēkas emuārs:
https://graverupbiblioteka.blogspot.com/

Kastuļinas pagasta bibliotēkas emuārs:
https://kastulinasbiblioteka.blogspot.com/

Šķeltovas pagasta bibliotēkas emuārs:
https://skeltovaspbiblioteka.blogspot.com/
 

   2. Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku Facebook konti:

Grāveru pagasta bibliotēkas Facebook konts:
https://www.facebook.com/graverupagastabiblioteka

Kastuļinas pagasta bibliotēkas Facebook konts:
https://www.facebook.com/kastulinaspagastabiblioteka/

Šķeltovas pagasta bibliotēkas Facebook konts:
https://www.facebook.com/skeltovaspagastabiblioteka/ 

   3. Sniegtas zināšanas 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku bibliotekāriem darbā ar emuāru un Facebook praktikumos.

Aicinām sekot Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāriem un sociālajiem kontiem Facebook!

Ilona Cabule,

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas

sistēmas administratore, idejas autore un projekta īstenotāja

pirmdiena, 2022. gada 28. novembris

Jaunas grāmatas

Nāc apskati un paņem lasīt!
Ausmas Saratovas foto
 Jūs gaida interesantas grāmatas. 

Adventa vainags

Mūsu Adventes vainags
Ausmas Saratovas foto

 Jau šo svētdien iededzam Adventa vainagā pirmo svecīti gada gaišāko svētku, Ziemassvētku, gaidās. Nedēļu skaitīšana līdz Ziemassvētku vakaram daudziem ir sirdij silts process un šajā laikā Adventes vainagus redzam teju it visur. Pasaulē ir pieņemts, ka vainagam ir obligāti jābūt gredzena formā, tam ir četras sveces un to veidojam no skujkokiem - šīs tradīcijas sakne meklējama Bībelē.

pirmdiena, 2022. gada 21. novembris

otrdiena, 2022. gada 15. novembris

Zīmējumu izstāde

 Skaista mana zeme

Ausmas Saratovas foto

Izstāde skatāma 14.-24. novembrī.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2022

 

Ausmas Saratovas foto no pasākuma 

Ziemeļvalstīs  šīs projekts norisināsies jau 25. reizi, Latvijā – 24. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.

Šogad nedēļa notiek no 14. – 20. novembrim un pirmdiena 14. novembris ir  liela lasīšanas diena.

Tēma šogad ir Daba Ziemeļvalstīs.

Projekta organizatori piedāvā divus tekstus: bilžu grāmatu “Ja tu satiec lāci”. Autori Somijas zviedrietes Mālina Kivele un Linda Bundestama un dānis Martins Glas Serups. Pieaugušajiem lasītājiem – Patrika Svensona grāmata “Zuša eņģēlijs: stāsts par noslēpumaināko zivi pasaulē”.

Mūsu bibliotēka piedālijās Rīta stundā. Atnāca sākumskolas bērni. Pirms lasīšanas tika atrastas atbildes uz jautājumiem:  Kas ir daba? un Kur atrodas Ziemeļvalstis?

Mēs lasījām grāmatu no alternatīvā saraksta “Tētis un suns”. Tās autore ir Laura Vinogradova.

Pēc lasīšanas bērni zīmēja  ilustrācijas par fragmentiem, kuri iepatikās.

pirmdiena, 2022. gada 14. novembris

Aktualitātes novembra mēnesī

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

10.11.-24.11.

Zīmējumu izstāde “Skaista mana zeme”

Veltījums Latvijas Republikas gadadienai

14.11.-20.11. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ”Daba Ziemeļvalstīs”

Rīta stunda. Grāmatu fragmentu lasīšana

01.11.-31.11.

Izstāde ”Nāc aplūko un paņem lasīt!”

Jaunu grāmatu piedāvājums

30.11.-11.12.

Literatūras izstāde ”Tautas dzīves atspoguļotājs un liecinieks”

Rakstniekam Andrejam Upītim-145 (1877-1970)

23.11., 30.11.

Vakarēšanas “Pinam Adventa vainagus”

Adventa vainagu pīšanas tradīcijas un izgatavošana

Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žū...