Novadpētniecība

Kastuļinas pagasta bibliotēkā  pieejamās novadpētniecības mapes:

1.    Priežmalas skolas vēsture:
a)    Priežmalas skolas skolotāji
b)    Priežmalas pamatskola – 2 mapes
c)    Skolas Kapiņu pagastā
2.    Personāliju mapes:
a)    Jurijs Zubčenko - mūzikas skolotājs
b)    Janīna Nazarova - skolotāja
c)    Priežmalas skolas absolventi – Latvijas zinātnes darbinieki
d)    Mūsu novadniece Lilija Menkovska
3.    Kastuļinas pagasta bibliotēkas vēsture
4.    Kastuļinas pagasts – 3 mapes
5.    “Lai Dievs mums palīdz!”
6.    Foļvarkas vecticībnieku lūgšanas nams
7.    Sovhoza “Kapiņi” vēsture
8.    “No mūsu ciemata vēstures”
9.    “Tas bija Kapiņos...”
10.    Ezeri Kastuļinas pagastā
11.    Ilzas ezers
12.    Koškinas ezers
13.    Daba
14.    Tradīcijas un kultūras dzīve

Dzejas dienas 2023.

Mūsu bibliotēkā notika Dzejas dienu lasījumi . Apmeklētāji lasīja grāmatu “Mana Krāslava”. (Sastādītaja: I. Dzalbe). Tas ir Krāslavas 100-ga...