piektdiena, 2023. gada 20. oktobris

Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija uz Dagdu. Mūs laipni sagaidīja Dagdas bibliotēkas bibliotekāres un Dagdas TIC darbinieces. Ekskursijas laikā mēs uzzinājām intertesantus faktus par bibliotēku un Dagdas pilsētu. Ekskursiju atbalstīja Kastuļinas pagasta pārvalde un Priežmalas pamatskola. Pateicāmies visiem, kas padarīja mūsu ekskursiju par neaizmirstamo.

trešdiena, 2023. gada 11. oktobris

“Priežmalas skola simtgadu griežos ”

Kastuļinas pagastā 7.oktobrī notika rudens svētki “Rudens diena Kastuļinā!” Kastuļinas pagasta bibliotēka piedālījās ar izstādi “Priežmalas skola simtgadu griežos ”. Skolā rit simtais mācību gads. Izstāde izraisīja interesi. Dažs no apmeklētājiem bildēs atrada sevi vai savus bērnus. Un tad sākas dalīšanās ar atmiņām...

piektdiena, 2023. gada 15. septembris

Dzejas dienas 2023.

Mūsu bibliotēkā notika Dzejas dienu lasījumi . Apmeklētāji lasīja grāmatu “Mana Krāslava”. (Sastādītaja: I. Dzalbe). Tas ir Krāslavas 100-gadei veltīts lasījums.
Pateicos visiem, kas piedalījās Dzejas dienu lasījumos.

Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žū...