piektdiena, 2022. gada 30. septembris

Mūsu novadnieki - literāti

Mūsu novadnieki - literāti

Ignats Zariņš - 05.18.1923.-26.09.2012.

Ignats Zariņš
Ignats Zariņš dzimis Kapiņu pagastā (Kastuļinas pašlaik). Sarakstīja grāmatas par Kastuļinu, Aglonu:  “Aglona tālo dienu atblāzmā”, “Meti un pretmeti”, “Nepaliec Tēvzemei parādā”, “Arī viņi alka laimes” un dažus rakstus. Bibliotēkas krājumā ir grāmata “Arī viņi alka laimes” ar dāvinātāja autogrāfu.

Svetlana Ezeriņa
Svetlana Ezeriņa piedzima un dzīvoja Kastuļinas pagasta Konovalovas sādžā Šakalovu ģimenē. Absolvēja Priežmalas vidusskolu. Pēc tam pabeidza Daugavpils Pedagoģisko institūtu. Viņai ir Krievu filoloģijas maģistra grāds. Ilgus 20 gadus Svetlana strādāja Priežmalas vidusskolā par skolotāju un gadus par bibliotekāri. 2021. gadā vasarā Svetlana piedālījās konkursā “Ярмарка Латгальской поэзии”, kurā viņas dzejolis “Снова я в гостях у мамы...” ieņēma 1. vietu. Balva - publikācija žurnāla ”Люблю” 38. numurā. Svetlanas dzejoļi ir ievietoti grāmatā “Dzejas krājums. 14. sējums “Mana grāmata.””

I.Zariņa un S. Ezeriņas grāmatas
Ausmas Saratovas foto


”Žūrijas 2022 kolekcija jau klāt!”

”Žūrijas 2022 kolekcija jau klāt!”
Ir jaunais Bērnu / jauniešu / vecāku žūrijas 2022 sezons. Šogad mums ir piedāvātas 33 jaunas grāmatas. Visa kolekcija bija nosūtīta uz bibliotēkām. Mums arī. Grāmatu kolekciju var apskatīt bibliotēkā un paņemt sev iepatikušos grāmatu.

Žūrijas grāmatas
Ausmas Saratovas foto

 

Šķeltovas, Kastuļinas un Grāveru bibliotēkas prezentācija par tēmu – cikls "Bibliotēku popularizēšana iedzīvotāju vidū", "Stāsti iz bibliotekāru dzīves"

Šķeltovas, Kastuļinas un Grāveru bibliotēkas prezentācija par tēmu – cikls "Bibliotēku popularizēšana iedzīvotāju vidū", "Stāsti iz bibliotekāru dzīves" (22.09.2022.):

 

Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žū...