Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

 • Lietotāju reģistrācija
 • Grāmatu izsniegšana uz mājām
 • Grāmatu piegāde mājās
 • Grāmatu rezervēšana tiešsaistē
 • Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana
 • Starpbibliotēku abonements
 • Preses izdevumi
 • Informācijas resursu popularizējoši pasākumi
 • Interneta pakalpojumi
 • Uzziņas un konsultācijas
 • Datubāzes
 • "3td E-GRĀMATU bibliotēka"
 • Novadpētniecības krājums
 • Elektronisko dokumentu parakstīšana ar eParakstu

Maksas pakalpojumi:

 • Melnbaltā un krāsainā teksta, attēla izdruka, kopēšana, skenēšana
 • Informācijas resursu pasūtīšana no Latvijas lielākām bibliotēkām – Starpbibliotēku Abonements (SBA)

Dzejas dienas 2023.

Mūsu bibliotēkā notika Dzejas dienu lasījumi . Apmeklētāji lasīja grāmatu “Mana Krāslava”. (Sastādītaja: I. Dzalbe). Tas ir Krāslavas 100-ga...