pirmdiena, 2022. gada 5. decembris

“neizlaist ārpus redzesloka nevienu latviski uzrakstītu rindu!”

 Andrejs Upīts (1877-1970)

Andrejs Upīts
Foto no interneta

Izstāde
Ausmas Saratovas foto

Kā rakstnieks  A. Upīts paveicis neticami daudz: radījis 21 romānu, 10 noveļu krājumus un vairākus garos stāstus, virkni dramaturģijas sacerējumu – vēsturiskas traģēdijas, drāmas, komēdijas – darbojies literatūrzinātnē, bijis publicists, arī dzejnieks un tulkotājs. Viņa Kopotie raksti latviešu valodā laisti klajā 22 sējumos. Taču pēc dažu pētnieku aprēķiniem, būtu vajadzīgi apmēram 60 sējumi, lai aptvertu visu viņa radošo mantojumu. ”. Rakstnieka dzīves moto bijis – “neizlaist ārpus redzesloka nevienu latviski uzrakstītu rindu!”. Sarakstījis arī unikālo kopdarbu ar literatūrzinātnieku Rūdolfu Egli – “Pasaules rakstniecības vēsturi” četros sējumos.

Izstāde pieejama līdz 16. decembrim.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Dzejas dienas 2023.

Mūsu bibliotēkā notika Dzejas dienu lasījumi . Apmeklētāji lasīja grāmatu “Mana Krāslava”. (Sastādītaja: I. Dzalbe). Tas ir Krāslavas 100-ga...