piektdiena, 2023. gada 20. oktobris

Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija uz Dagdu. Mūs laipni sagaidīja Dagdas bibliotēkas bibliotekāres un Dagdas TIC darbinieces. Ekskursijas laikā mēs uzzinājām intertesantus faktus par bibliotēku un Dagdas pilsētu. Ekskursiju atbalstīja Kastuļinas pagasta pārvalde un Priežmalas pamatskola. Pateicāmies visiem, kas padarīja mūsu ekskursiju par neaizmirstamo.

trešdiena, 2023. gada 11. oktobris

“Priežmalas skola simtgadu griežos ”

Kastuļinas pagastā 7.oktobrī notika rudens svētki “Rudens diena Kastuļinā!” Kastuļinas pagasta bibliotēka piedālījās ar izstādi “Priežmalas skola simtgadu griežos ”. Skolā rit simtais mācību gads. Izstāde izraisīja interesi. Dažs no apmeklētājiem bildēs atrada sevi vai savus bērnus. Un tad sākas dalīšanās ar atmiņām...

piektdiena, 2023. gada 15. septembris

Dzejas dienas 2023.

Mūsu bibliotēkā notika Dzejas dienu lasījumi . Apmeklētāji lasīja grāmatu “Mana Krāslava”. (Sastādītaja: I. Dzalbe). Tas ir Krāslavas 100-gadei veltīts lasījums.
Pateicos visiem, kas piedalījās Dzejas dienu lasījumos.

trešdiena, 2023. gada 16. augusts

trešdiena, 2023. gada 9. augusts

Darba plāns augustam

Literatūras izstāde “Nāc pie manis katru dienu...”

Inese Zandere (1958, 15.09.) – dzejniece, publiciste un redaktore, bērnu grāmatu autore un izdevēja, dzejas gadagrāmatas bērniem “Garā pupa” sastādītāja un redaktore. . Par devumu literatūrā saņēmusi augstāko valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni (2008). 2018. gada 17. oktobrī saņēmusi LR Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par spilgtu ieguldījumu Latvijas literatūrā, bērnu literatūras un ilustrācijas attīstībā Latvijā un vēl citus apbalvojumus.
Aicinām jūs apmeklēt literatūras izstādi “Nāc pie manis katru dienu…” par godu 65. Ineses Zanderes gadadienai. Izstāde būs pieejama līdz 20. septembrim.

trešdiena, 2023. gada 26. jūlijs

Rubrika – Kastuļinas pagasta vēsture īsu ziņu veidā

Pieskolas (Eisbahovas muižas) parks. Priežmalas pamatskola atradas vecas Eisbahovas muižas parkā.
1. Lapkoku pie muižas galvenās ieejas piebraucāmā aleja
2. Lapu egles (lapenes) ~ 300 gadu vecas
3. Vecie ozoli pie sporta laukuma
4. Muižas dīķis ar saliņu
5. Jaunā liepu aleja. Iestādītā 2023. gadā negaisā bojā gājušās ~ 300 gadu vecas vietā
6. 1999. gada absolventu iestādītā bērzu aleja
7. Egļu aleja

trešdiena, 2023. gada 12. jūlijs

Rakstniekam Aivaram Kļavim - 70

"Jauna cilvēka reālās pasaules skatījuma atveidotāis"
Izstādes apmeklētājus gaidam no 14. līdz 28. jūlijam.

Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žū...