Par bibliotēku

Bibliotēkas nolikums (2009. gada 29. decembris)

Bibliotēkas lietošanas noteikumi (2020. gada 30. jūlijs)

Akreditācijas atzinums (2020. gada 22. septembris)

Attīstības plāns 2020.- 2024. gada

Dzejas dienas 2023.

Mūsu bibliotēkā notika Dzejas dienu lasījumi . Apmeklētāji lasīja grāmatu “Mana Krāslava”. (Sastādītaja: I. Dzalbe). Tas ir Krāslavas 100-ga...