Par bibliotēku

Bibliotēkas nolikums (2009. gada 29. decembris)

Bibliotēkas lietošanas noteikumi (2020. gada 30. jūlijs)

Akreditācijas atzinums (2020. gada 22. septembris)

Attīstības plāns 2020.- 2024. gada

Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žū...