Par bibliotēku

Bibliotēkas nolikums (2009. gada 29. decembris)

Bibliotēkas lietošanas noteikumi (2020. gada 30. jūlijs)

Akreditācijas atzinums (2020. gada 22. septembris)

Attīstības plāns 2020.- 2024. gada

13.03.-31.03. bibliotēka slēgta sakarā ar bibliotekāres atvaļinājumu. Grāmatas var apmainīt 16. u...