trešdiena, 2023. gada 25. janvāris

«Es Dievu lūgt par tevi, Tēvu zeme, mācījos...»

 

                 Ilze Kalnāre (Nina Ivanova)  - 105 (1918-1968)

Ilze Kalnāre
A.Saratovas foto

Pseidonīms I. Kalnāne, Ņina Dreimane, Nīna Dreimane

Rakstniece un dzejniece Ilze Kalnāre (1918–1968) latviešu literatūrā ienākusi 20. gadsimta 30. gados ar dzejoļiem un prozas darbiem. Deviņus gadus pavadījusi izsūtījumā Karagandā un pēc izsūtījuma atgriezusies Latvijā fiziski un garīgi salauzta. Kalnāres prozā tēlota liktenīga un traģiska mīlestība, kura negūst piepildījumu. Dzejā dominē liriski romantiska noskaņa, harmoniskas latviešu lauku sētas un dabas ainavas tēlojums

Dzimusi skolotāju ģimenē  27.01.1918.Gdova Gdov, Pskov Oblast, Russia

Miršanas laiks/vieta: 00.08.1968. Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads

Apglabāta: 21.09.1968 "Vējavas kapi", Jumurdas pagasts, Madonas novads


Izstāde apskatama līdz 31. janvārim.

trešdiena, 2023. gada 18. janvāris

“Dzīvē vajag paspēt nogatavoties...”

 

Dzejniekam, filozofam Robertam Mūkam – 100 (1923 – 2006)

R.Mūka izstāde
Ausmas Saratovas foto

Roberts Mūks (īstajā vārdā Roberts Avens) dzimis 1923.gada 14.janvārī Gālēnu pagastmājā Rēzeknes apriņķī.

Filozofijā Mūks galvenokārt ir pievērsies arhetipiskajai psiholoģijai un Austrumu reliģijām.

Viņa dzejā izpaužas ass intelekts un skeptiska ironija, apvienota ar alkām pēc mīlestības, maiguma.

Latviju pēc ilgiem gadiem Mūks atkal ieraudzīja 1989.gadā. Periodiski dzīvodams gan ASV, gan Latvijā, 1991.,1993.g. viņš bija Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, 1998.gadā viņš kļuva par šīs augstskolas goda doktoru. 2001.gadā iznākušais dzejoļu krājums Ar pīpi uz mākoņu malas ir saņēmis K.Barona fonda prēmiju.


Izstāde apskatāma līdz 30. janvārim

Darba plāns janvārim

 

Krāslavas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas PASĀKUMU PLĀNS                        

2023. gada janvāris

                                

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

02.01.-16.01.

 

 Literatūras izstāde: “Noveles žanra izveidotājs latviešu literatūrā”.

Literatūrzinātniekam Rudolfam Blaumanim – 160(1863 – 1908)

 

16..01.-27.01.

 

Tematiskā izstāde:  “Nedēļa uz naža asmens-barikāžu laiks Rīgā”

 

Veltīta 1991. gada barikāžu laikam

12.01.–23.01.

.

Literatūras izstāde: “Dzīvē vajag paspēt nogatavoties...”

Dzejniekam, filozofam Robertam Mūkam – 100(1923 – 2006)

25.01.–31.01.

.

 Literatūras izstāde: “Es Dievu lūgt par tevi, Tēvu zeme, mācījos...”

 

Rakstniecei Ilzei Kalnārei – 105(1918 – 1968)

 

Letonika.lv bibliotēkā!

Datubāze LETONIKA - latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju: https://kastulinasbiblioteka.blogspot.com/p/pakalpojumi.html

Kastuļinas pagasta bibliotēkas lasītājiem ir iespēja izmantot Letonika.lv elektronisko datubāzi ne vien bibliotēkas telpās, bet arī attālināti – visur, kur pieejams interneta pieslēgums. 

Visiem, kas vēlēsies turpināt lietot Letonika.lv datubāzi vai arī sākt to darīt šogad, jāveic trīs vienkārši soļi:

  • Nāciet uz Kastuļinas pagastu bibliotēku.
  • Saņemiet no bibliotekāra attālinātās pieejas lietotājvārdu un paroli (ja esat bibliotēkā pirmo reizi, bibliotekārs jūs vispirms reģistrēs par bibliotēkas lietotāju).
  • Atveriet vietni www.letonika.lv, ievadiet lietotājvārdu un paroli un varat sākt datubāzes lietošanu.

Aicinām izmantot šo lielisko iespēju! Neskaidrību gadījumā jautājiet bibliotekāram.


E-Adrese uzņēmējiem

Kas ir E-Adrese?

E-Adrese ir drošas saziņas pakalpojums – uzņēmuma digitālā pastkastīte, kas nodrošina iespēju oficiāli sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm. Detalizēti par e-adresi uzņēmumiem uzzini video: https://www.youtube.com/watch?v=6R8aiB3dNhM 

Izveidot E-Adresi

Izveidot un izmantot e-adresi juridiska persona var divos veidos – atkarībā no uzņēmuma dokumentu aprites apjoma:

  • portālā Latvija.lv
  • vai integrējot risinājumu sava uzņēmuma dokumentu vadības sistēmā.

Portālā Latvija.lv e-adresei var piekļūt, identificējoties ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (personas apliecību (eID karti), mobilo lietotni eParaksts Mobile vai eParaksts karti). Vairāk par elektronisko parakstu: https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/elektroniskais-paraksts/.
Uzņēmumiem, kas e-adresei vēlas pieslēgt savu dokumentu vadības sistēmu - ar tehniskajiem parametriem: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese un dokumentāciju var iepazīties VISS portālā: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Produkti/E-adrese.
Vairāk informācijas: https://mana.latvija.lv/jautajumi-atbildes/ un https://latvija.lv/BUJEadrese.

Atbalsts

E-adreses tehniskais atbalsts pieejams, sazinoties ar e-adreses pārzini – Valsts reģionālās attīstības aģentūru – pa tālruni 66155505 vai e-pastā atbalsts@vraa.gov.lv
Vairāk par e-adreses izveidi un lietošanu mana.latvija.lv: https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/


Pateicība par darbu

Kastuļinas bibliotēkā ir noslēgts Bērnu žūrijas 2023 lasīšanas sezons. Krāsainajā 19. oktobra dienā, ka noslēguma akkords, notika Bērnu žū...