piektdiena, 2022. gada 30. septembris

Mūsu novadnieki - literāti

Mūsu novadnieki - literāti

Ignats Zariņš - 05.18.1923.-26.09.2012.

Ignats Zariņš
Ignats Zariņš dzimis Kapiņu pagastā (Kastuļinas pašlaik). Sarakstīja grāmatas par Kastuļinu, Aglonu:  “Aglona tālo dienu atblāzmā”, “Meti un pretmeti”, “Nepaliec Tēvzemei parādā”, “Arī viņi alka laimes” un dažus rakstus. Bibliotēkas krājumā ir grāmata “Arī viņi alka laimes” ar dāvinātāja autogrāfu.

Svetlana Ezeriņa
Svetlana Ezeriņa piedzima un dzīvoja Kastuļinas pagasta Konovalovas sādžā Šakalovu ģimenē. Absolvēja Priežmalas vidusskolu. Pēc tam pabeidza Daugavpils Pedagoģisko institūtu. Viņai ir Krievu filoloģijas maģistra grāds. Ilgus 20 gadus Svetlana strādāja Priežmalas vidusskolā par skolotāju un gadus par bibliotekāri. 2021. gadā vasarā Svetlana piedālījās konkursā “Ярмарка Латгальской поэзии”, kurā viņas dzejolis “Снова я в гостях у мамы...” ieņēma 1. vietu. Balva - publikācija žurnāla ”Люблю” 38. numurā. Svetlanas dzejoļi ir ievietoti grāmatā “Dzejas krājums. 14. sējums “Mana grāmata.””

I.Zariņa un S. Ezeriņas grāmatas
Ausmas Saratovas foto


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Dzejas dienas 2023.

Mūsu bibliotēkā notika Dzejas dienu lasījumi . Apmeklētāji lasīja grāmatu “Mana Krāslava”. (Sastādītaja: I. Dzalbe). Tas ir Krāslavas 100-ga...